Każdego członka Akademii obowiązuje roczna składka członkowska w wysokości 15 zł.
Składka jest płatna do 30.09.2019 r.

Opłaty wnosimy na konto bankowe do 5-go każdego miesiąca.

Obowiązuje kwota podana w tabeli opłat.

Numer konta bankowego: ING Bank Śląski 12 1050 1953 1000 0090 7749 6926

Nie odliczamy kosztów za pojedyncze nieobecności na zajęciach.

 

Opłaty miesięczne:

Czerwiec 2019

Wtorek
(4, 11)

Środa
(5, 12)

Piątek
(7, 14)

40 zł

40 zł

40 zł