Każdego członka Akademii obowiązuje roczna składka członkowska w wysokości 15 zł.

Opłaty wnosimy na konto bankowe do 5-go każdego miesiąca.

Obowiązuje kwota podana w tabeli opłat.

Numer konta bankowego: ING Bank Śląski 12 1050 1953 1000 0090 7749 6926

Nie odliczamy kosztów za pojedyncze nieobecności na zajęciach.

 

Opłaty miesięczne:

Kwiecień 2018

Wtorek
(10,17,24)

Środa
(4,11,18,25)

Piątek
(6,13,20,27)

60 zł

80 zł

80zł