Każdego członka Akademii obowiązuje roczna składka członkowska w wysokości 15 zł.
Składka jest płatna do 30.09.2018 r.

Opłaty wnosimy na konto bankowe do 5-go każdego miesiąca.

Obowiązuje kwota podana w tabeli opłat.

Numer konta bankowego: ING Bank Śląski 12 1050 1953 1000 0090 7749 6926

Nie odliczamy kosztów za pojedyncze nieobecności na zajęciach.

 

Opłaty miesięczne:

Listopad 2018

Wtorek
(6, 13, 20, 27)

Środa
(7, 14, 21, 28)

Piątek
(9, 16, 23, 30)

80 zł

80 zł

80 zł