Każdego członka Akademii obowiązuje roczna składka członkowska w wysokości 15 zł.
Składka jest płatna do 30.09.2018 r.

Opłaty wnosimy na konto bankowe do 5-go każdego miesiąca.

Obowiązuje kwota podana w tabeli opłat.

Numer konta bankowego: ING Bank Śląski 12 1050 1953 1000 0090 7749 6926

Nie odliczamy kosztów za pojedyncze nieobecności na zajęciach.

 

Opłaty miesięczne:

Styczeń 2019

Wtorek
(8, 15, 22, 29)

Środa
(2, 9, 16, 23, 30)

Piątek
(4, 11, 18, 25)

80 zł

100 zł

80 zł